Sprawowanie władzy rodzicielskiej

Polskie prawo rodzinne adwokat Kraków podaje, że rodzice mają względem dziecka niezmienne prawa oraz obowiązki. Natomiast w przypadku, jeśli dobro dziecka jest w pewien sposób naruszane, sąd może podjąć decyzję o zawieszeniu, zminimalizowaniu albo odebraniu władzy rodzicielskiej. Według ustawy obydwoje rodziców ma równe prawa do dziecka obojętnie od tego czy pozostają w związku małżeńskim czy nie. Sąd polecając władzę rodzicielską jednemu z rodziców, będzie kierował się dobrem dziecka, biorąc pod uwagę zarówno jego wiek, jak i więzi uczuciowe z rodzicami bądź z rodzeństwem. Nie ma żadnych przeciwwskazań by władzę rodzicielska zlecić ojcu, jednakże w pierwszych kilkunastu miesiącach życia dziecka, władza ta zostanie przyznana w większości przypadków matce. Przy wyborze rodzica, któremu zostanie przekazana opieka oprócz sytuacji materialnej rodziców, sąd weźmie pod uwagę tzw. kwalifikacje podmiotowe w tym umiejętności wychowawcze lub dotychczasowe wypełnianie obowiązków rodzicielskich.

Uncategorized , , , , ,

Free Shipping on orders of $25 or more at BarnesandNoble.com!

Related Listing

Place Your Review

You must be logged in to post a comment.

Send To Friend

Captcha Verification
captcha image

Send Inquiry

Captcha Verification
captcha image

About Top Level Local

Top Level Local - the exciting new way to learn about what your local area has to offer⎯from business opportunities to socializing, Top Level Local has it all. Read or write reviews, or create your own profile; do as little, or as much, as you want. Check it out today and see for yourself why there's such a buzz about Top Level Local!